Stansning av plåt – vi är experter!

Vår avdelning för stansning består idag av två generationer stansautomater som heter FinnPower med ett lager för obemannad körning där vi stansar upp till 5 mm tjocklek i de flesta förekommande material. 2007 installerade vi en FinnPower SG 6-V12 som är en av marknadens effektivaste automater för stansning. På grund av att FinnPower är utrustad med höglager och portalrobot så har vi möjlighet för extra lång obemannad körning. På grund av det får vi ett kapacitetstillskott som gör att vi är väl förberedda att hantera många uppdrag och stora mängder. Maskinen öppnar nya möjligheter och ger ett kapacitetstillskott så vi står väl rustade att uppfylla all slags stansning.

Stansning av olika material

Vi kan utföra stansning av de flesta material. Idag kan vi även stansa olika produkter såsom bokstäver, siffror, skyltar och mycket mer. De vanligaste materialen vi hanterar är:

  • Plåt
  • Trä
  • Läder
  • Plast
  • Papp
  • Papper

Stansning

Teknisk beskrivning

Vid hårda material som t.ex. metaller används ett dynspel som är beroende av materialets tjocklek eller hårdhet. Normalt har man ett dynspel på 20 procent av tjockleken. Har man 2 mm järn med en 10 mm stans ska en dyna med storlek 10,4 mm användas. Har man ett material som är 4 mm ska dynspelet behöva vara 0,8 mm och dynan vara 10,8 mm.

Metoden kan göra hål i relativt tunt material, från cirka 0,1 mm till 8 mm tjockt. En stans med hålets önskade storlek och form trycks genom materialet under mothållartryck från en dyna. Stansen och dynan har slipade kanter med motsvarande kontur som det stansade föremålet skall få. På det viset ska inget brott uppkomma kring snittytan.

Vi levererar stansning

Vi har funnits i Alvesta sedan 1980 och växer hela tiden. Just nu är vi 22 kompetenta medarbetare varav 40% är kvinnor. Vår lokal har 3 400 m2 produktionsyta.

Vår produktion består av montering, svetsning, laserskärning, bockning och stansning.